Economi a MasnachModel ffermio ar ôl Brexit

Posted on 6 Gorffennaf 2018 by Professor Terry Marsden

Rhaid i Gymru ddatblygu model newydd ‘ffermio a mwy’ i sicrhau polisi amaethyddol cynaliadwy ar ôl Brexit. Mae Brexit yn cynrychioli her ddifrifol a chyfle i ailgynllunio polisi bwyd-amaeth, datblygu rhanbarthol a gwledig yng Nghymru, Er mai cyllid sector cyhoeddus y Deyrnas Unedig fu’r maes cyllido mwyaf o bell ffordd (drwy fformiwla Barnett) i effeithio
Read more


Dyfodol pysgodfeydd Cymreig

Posted on 1 Mai 2018 by Mair Bell

Mae adroddiad newydd ar gyfer Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru gan yr awduron Griffin Carpenter a Chris Williams o’r New Economics Foundation (NEF) a Suzannah Walmsley o ABPmer, yn ystyried goblygiadau gadael yr UE a’r Polisi Pysgodfeydd Cyffredin (CFP) ar gyfer cyfleoedd i bysgota yng Nghymru. Mae’r adroddiad yn dadlau bod Brexit yn cyflwyno tair prif echel o risg a
Read more


Datblygu gwledig: ar ôl Brexit

Posted on 21 Mawrth 2018 by Professor Terry Marsden

Wrth i broses araf a hynod ansicr Brexit fynd rhagddi, a’r holl sôn am fod ar ‘ymyl y dibyn’ ddod yn fwyfwy cyffredin, mae’n fwy hanfodol fyth ein bod yn datblygu gweledigaeth ar y cyd a chyfres o egwyddorion polisi ar gyfer ardaloedd gwledig yn y DU, yn enwedig yng Nghymru. Mae siarad â llawer
Read more