Datganoli a’r Cyfansoddiad

Brexit a Datganoli: Cyfyng-gyngor Llywodraeth y DU

Posted on 20 Ebrill 2017 by Richard Percival

Ar ôl rhoi cychwyn ar Erthygl 50 a chyhoeddi papur gwyn Mesur y Diddymu Mawr, dylai’r trafodaethau dwys rhwng Llywodraeth y DU a llywodraethau’r gwledydd datganoledig ddechrau, fel yr addawyd ganddynt.  Mae Richard Percival yn asesu’r llwybr cyfreithiol cymhleth sydd o flaen y Llywodraeth os ydynt am lwyddo heb niweidio cynlluniau Brexit, yr Undeb a’r
Read moreBrexit a Chymru

Posted on 28 Mawrth 2017 by Dr Jo Hunt

Ar ôl rhoi cychwyn ar Erthygl 50, bydd y trafodaethau ffurfiol ar Brexit yn dechrau. Bydd hyn yn cael canlyniadau pellgyrhaeddol ar Gymru a chenhedloedd datganoledig eraill.  Mae Dr Jo Hunt yn edrych ar broblemau gan gynnwys aelodaeth cenhedloedd datganoledig â’r Farchnad Sengl, ac yn ystyried y cyfleoedd a’r bygythiadau y bydd Brexit yn eu
Read more


Dyfodol Cymru yn Ewrop?

Posted on 26 Mawrth 2017 by Dr Rachel Minto

Yn sgil y bleidlais yng Nghymru o blaid gadael yr UE, mae Dr Rachel Minto yn trafod yr her y mae Llywodraeth Cymru yn ei hwynebu wrth iddi geisio parhau i gael ei hystyried yn un o genhedloedd Ewrop. Cymru – cenedl fach ond hyderus, o blaid Ewrop. Ar un adeg, nid oedd unrhyw un
Read more