Datganoli a’r Cyfansoddiad


Ffurfio barn a’r bleidlais ieuenctid: gwybodaeth V rhyngweithio

Posted on 9 Mehefin 2017 by Dr Sioned Pearce

Gall ffynonellau ymgyrch ar ‘gwybodaeth’ partïon gwleidyddol vs ‘rhyngweithio’ cymdeithasol wedi cysgodi Brexit fel ffactor ar gyfer cefnogwyr ‘ymaros’ ifanc yn yr etholiad cyffredinol hwn? Mae Dr Sioned Pearce yn ystyried y cwestiwn hwn yng ngoleuni canlyniadau’r GE17. Wnaeth y gyfryngau dangos ‘gwahaniaeth enfawr’ rhwng y Ceidwadwyr a Llafur yn y polau diwrnodau cyn yr
Read moreBrexit, yr amgylchedd a datganoli

Posted on 9 Mehefin 2017 by Lowri Jones

Dr Viviane Gravey, Prifysgol Belfast a’r Athro Andy Jordan, Prifysgol Dwyrain Anglia, yn bwrw golwg ar faniffestos Cymru, yr Alban, a Gogledd Iwerddon i weld sut mae llywodraethau datganoledig yn ymgysylltu â heriau amgylcheddol Brexit. Mae Brexit yn codi nifer o gwestiynau allweddol ar gyfer yr amgylchedd yn y Deyrnas Unedig.  Mae clymblaid o grwpiau
Read more


Brexit a Thai yng Nghymru

Posted on 30 Mai 2017 by Lowri Jones

Mae’r broses o adael yr Undeb Ewropeaidd bellach wedi dechrau, ac mae etholiad cyffredinol ar y gorwel. Yn y cyd-destun hwn, mae Steffan Evans yn ystyried tair her y bydd cymdeithasau tai yng Nghymru’n eu hwynebu wrth i’r broses o adael yr UE fynd rhagddi. Un o’r heriau mwyaf, ac un o’r trafodaethau fydd yn
Read more