Cymunedau a Diwylliant

Partneriaid er budd cydraddoldeb? Yr UE a datganoli

Posted on 26 Hydref 2018 by Dr Rachel Minto

Er na ellid ymestyn unrhyw ddiffiniad credadwy o’r UE fel endid ‘ffeministaidd’, mae’n wir dweud iddo fod yn weithgar ym maes hawliau menywod a chydraddoldeb ers dyddiau cynnar integreiddio Ewropeaidd. Mae ymdrech gyson dros y blynyddoedd gan ymgyrchwyr a llunwyr polisi sympathetig wedi creu casgliad trawiadol (er anghyflawn) o ddeddfwriaeth, mesurau polisi meddal, cronfeydd, sefydliadau
Read more


Model ffermio ar ôl Brexit

Posted on 6 Gorffennaf 2018 by Professor Terry Marsden

Rhaid i Gymru ddatblygu model newydd ‘ffermio a mwy’ i sicrhau polisi amaethyddol cynaliadwy ar ôl Brexit. Mae Brexit yn cynrychioli her ddifrifol a chyfle i ailgynllunio polisi bwyd-amaeth, datblygu rhanbarthol a gwledig yng Nghymru, Er mai cyllid sector cyhoeddus y Deyrnas Unedig fu’r maes cyllido mwyaf o bell ffordd (drwy fformiwla Barnett) i effeithio
Read more
Cyfyng gyngor – sut dylai gwasanaethau cyhoeddus Cymru fod yn cynllunio ar gyfer Brexit?

Posted on 6 Tachwedd 2017 by Michael Trickey

Mae Michael Trickey yn dadlau bod sylwadau diweddar gan Michael Bloomberg a’r ffrae ynghylch llythyr gan yr Aelod Seneddol Chris Heaton-Harris at brifysgolion yn cadarnhau bod y ddadl dros Brexit, os rhywbeth, yn dwysáu. Mae’n ystyried isod sut y dylai gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru gynllunio ar gyfer Brexit.     Mae 16 mis bellach ers refferendwm 2016
Read more