Professor Terry Marsden

Professor Terry Marsden

Director of the Sustainable Places Research Institute, and Professor of Environmental Policy and Planning, School of Geography and Planning


Postiadau blog diweddaraf

Model ffermio ar ôl Brexit

Posted on 6 Gorffennaf 2018 by Professor Terry Marsden

Rhaid i Gymru ddatblygu model newydd ‘ffermio a mwy’ i sicrhau polisi amaethyddol cynaliadwy ar ôl Brexit. Mae Brexit yn cynrychioli her ddifrifol a chyfle i ailgynllunio polisi bwyd-amaeth, datblygu rhanbarthol a gwledig yng Nghymru, Er mai cyllid sector cyhoeddus y Deyrnas Unedig fu’r maes cyllido mwyaf o bell ffordd (drwy fformiwla Barnett) i effeithio
Read more


Datblygu gwledig: ar ôl Brexit

Posted on 21 Mawrth 2018 by Professor Terry Marsden

Wrth i broses araf a hynod ansicr Brexit fynd rhagddi, a’r holl sôn am fod ar ‘ymyl y dibyn’ ddod yn fwyfwy cyffredin, mae’n fwy hanfodol fyth ein bod yn datblygu gweledigaeth ar y cyd a chyfres o egwyddorion polisi ar gyfer ardaloedd gwledig yn y DU, yn enwedig yng Nghymru. Mae siarad â llawer
Read more


Gwyliwch y Bylchau: Brexit Bwyd, gwahaniaethau rheoleiddio a’r angen am fframwaith amaeth-fwyd newydd i’r DU

Posted on 27 Tachwedd 2017 by Professor Terry Marsden

Gan drafod gydag ystod eang o bobl o’r diwydiant bwyd a chynrychiolwyr o sefydliadau bwyd allweddol dros y misoedd diwethaf, ers cyhoeddi ein hadroddiad: ‘Brexit Bwyd: amser i wynebu’r gwir’ [1]; mae consesiwn cyffredinol a chynyddol fod y diwydiant yn wynebu heriau difrifol a’i fod yn debygol yr amherir ar ystod eang o feysydd, wrth
Read more