Dr Jo Hunt

Dr Jo Hunt

Reader in Law, Wales Governance Centre, ESRC Senior Fellow UK In a Changing Europe Initiative


Postiadau blog diweddaraf


Brexit a Chymru

Posted on 28 Mawrth 2017 by Dr Jo Hunt

Ar ôl rhoi cychwyn ar Erthygl 50, bydd y trafodaethau ffurfiol ar Brexit yn dechrau. Bydd hyn yn cael canlyniadau pellgyrhaeddol ar Gymru a chenhedloedd datganoledig eraill.  Mae Dr Jo Hunt yn edrych ar broblemau gan gynnwys aelodaeth cenhedloedd datganoledig â’r Farchnad Sengl, ac yn ystyried y cyfleoedd a’r bygythiadau y bydd Brexit yn eu
Read more