Professor Daniel Wincott

Professor Daniel Wincott

Daniel Wincott is Blackwell Professor of Law and Society and ESRC Leadership Fellow for Governance and Brexit Research (ES/R007500/1). His work is also supported by the ESRC 'Between two Unions' Project (ES/P009441/1).


Postiadau blog diweddaraf

Brexit a’r cyfansoddiad tiriogaethol: Sefyllfa sydd wedi’i gweld eisoes?

Posted on 8 Awst 2018 by Professor Daniel Wincott

Mae Brexit yn adlunio cyfansoddiad y deyrnas o dan ein trwynau. Mae’r cyfansoddiad tiriogaethol yn arbennig o fregus. Ar drywydd Brexit, mae llywodraeth Theresa May wedi codi cwestiynau cymhleth am ddatganoli. Mae gwleidyddiaeth diriogaethol Brexit yn gawl dryslyd o anwybodaeth, diystyru, gwrthdaro, cydweithredu a chydweithio. Mae’r cytundebau datganoli’n ymddangos yn fwy simsan nag erioed. Mae
Read more