Cian Sion

Cian Sion

Dadansoddi Cyllid Cymru / Wales Fiscal Analysis

Ymunodd Cian â Chanolfan Llywodraethiant Cymru yn Nhachwedd 2018, i wenud gwaith ymchwil ym meysydd cyllid cyhoeddus, trethi datganoledig a gwariant cyhoeddus yng Nghymru fel rhan o brosiect newydd y ganolfan, Dadansoddi Cyllid Cymru.

Cyn ymuno â'r ganolfan, astudiodd Athroniaeth, Gwleidyddiaeth ac Economeg ym Mhrifysgol Warwick a bu iddo gwblhau gradd feistr mewn Athroniaeth Foesol, Wleidyddol a Chyfriethiol ym Mhrifysgol St Andrews.

***

Cian joined the Wales Governance Centre in November 2018, to conduct research into public finances, devolved taxes and Welsh public expenditure as part of the centre's newly established Wales Fiscal Analysis programme.

Prior to joining the centre, he studied Philosophy, Politics and Economics at the University of Warwick and also completed a masters degree in Moral, Political and Legal Philosophy at the University of St Andrews.


Postiadau blog diweddaraf

Polisïau treth yng Nghymru – ystyried yr opsiynau

Posted on 17 Ebrill 2019 by Cian Sion

O’r mis hwn ymlaen, bydd cyfran o Dreth Incwm a delir gan drethdalwyr Cymreig yn aros yng Nghymru i ariannu gwasanaethau cyhoeddus yn uniongyrchol. Mae’r Prif Weinidog, Mark Drakeford eisoes wedi dweud na fyddai’n cynyddu cyfraddau Treth Incwm Cymru yn ystod tymor presennol y Cynulliad oni bai fod hynny yn anorfod. Defnyddiodd Jeremy Miles ei
Read more