Professor Roger Awan-Scully

Professor Roger Awan-Scully

Professor of Political Science, Wales Governance Centre


Postiadau blog diweddaraf

Llafurio’r cwestiwn

Posted on 31 Mai 2018 by Professor Roger Awan-Scully

Mae llawer o’r sylw academaidd ac yn y cyfryngau i Brexit yn ddigon dealladwy wedi canolbwyntio ar y dimensiwn allanol: y trafodaethau cymhleth rhwng y DU a’r UE ynghylch gadael a’r berthynas yn y dyfodol. Mae llawer o sylw hefyd wedi’i roi i’r wleidyddiaeth fewnol anodd yn San Steffan – gyda llywodraeth Theresa May, heb
Read more


Brexit a Chymru

Posted on 29 Mawrth 2018 by Professor Roger Awan-Scully

Pleidleisiodd Cymru dros Brexit – er mawr syndod i bron bob un o hoelion wyth y sefydliad gwleidyddol ac economaidd-gymdeithasol. Tanseiliodd y bleidlais hunanddelwedd Cymru: gwlad sy’n draddodiadol amharod i gefnogi’r Ceidwadwyr mewn etholiadau, a chenedl fwy wleidyddol flaengar na’i chymydog, Lloegr. Ychydig allai ddadlau bod y ddelwedd hon yn gywir yn dilyn y bleidlais
Read more