Dr Andrew Potter

Dr Andrew Potter

Dr Andrew Potter, Reader and member of the Logistics and Operations Management Section, Cardiff Business School


Postiadau blog diweddaraf


Porthladdoedd Cymru a Brexit

Posted on 19 Gorffennaf 2017 by Dr Andrew Potter

Dr Andrew Potter sy’n edrych ar y goblygiadau ymarferol i borthladdoedd Cymru yn sgîl ymadawiad y DU o’r UE ac yn ystyried a oes modd i Gymru lwyddo, hyd yn oed os bydd ffin ‘feddal’ ag Iwerddon yn rhan o’r cytundeb terfynol. Er bod llawer o’r drafodaeth ynghylch masnachu yn y DU ar ôl Brexit
Read more