Mair Bell

Mair Bell

Mair Bell is a Senior Research Officer at the Wales Centre for Public Policy.


Postiadau blog diweddaraf

Dyfodol pysgodfeydd Cymreig

Posted on 1 Mai 2018 by Mair Bell

Mae adroddiad newydd ar gyfer Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru gan yr awduron Griffin Carpenter a Chris Williams o’r New Economics Foundation (NEF) a Suzannah Walmsley o ABPmer, yn ystyried goblygiadau gadael yr UE a’r Polisi Pysgodfeydd Cyffredin (CFP) ar gyfer cyfleoedd i bysgota yng Nghymru. Mae’r adroddiad yn dadlau bod Brexit yn cyflwyno tair prif echel o risg a
Read more