Glyndwr Cennydd Jones

Glyndwr Cennydd Jones

Glyndwr Cennydd Jones is a chief executive officer of a UK-wide charity. He is an advocate for greater cross-party consensus in Wales.


Postiadau blog diweddaraf

Yr Her i San Steffan

Posted on 28 Mai 2019 by Glyndwr Cennydd Jones

Fis Medi 2017, cyhoeddodd yr Arglwydd David Owen, Gwynoro Jones, yr Arglwydd Elystan Morgan a minnau Towards Federalism and Beyond. Fis Chwefror 2018, cyhoeddon ni daflen o’r enw Brexit, Devolution and the Changing Union 2018. A’r Cynulliad Cenedlaethol ar waith ers 20 mlynedd bellach, mae hyn o erthygl yn trafod angen symud dull y llywodraethu
Read more


Continwwm cyfansoddiadol

Posted on 19 Mawrth 2018 by Glyndwr Cennydd Jones

Mae’r DU yn wladwriaeth unedol sy’n cynnwys Cymru, Lloegr, Gogledd Iwerddon a’r Alban. Mae cysylltiad diwylliannol a hanesyddol cynhenid rhwng pob un o’r gwledydd hyn yn yr oes fodern, drwy gyfrwng profiadau diwydiannol, gwleidyddol a rhyngwladol ar y cyd. Nod datganoli oedd mynd i’r afael â dadrithiad ynghylch sut yr oedd y drefn lywodraethu wedi’i
Read more