Postiadau blog diweddaraf

Lord Heseltine

Cymunedau a Diwylliant, Datganoli a'r Cyfansoddiad, Economi a Masnach

Cyflwyniad i Gynhadledd y Gronfa Rhannu Ffyniant, Prifysgol Caerdydd

Posted on 13 Awst 2019 by The Rt. Hon. Lord Michael Heseltine

Drwy gydol fy ngyrfa wleidyddol, rydw i wedi brwydro yn erbyn canoli – boed hynny’n ganoli economaidd neu’n ganoli gwleidyddol. Dyma fy rheswm dros gredu – yn groes i nifer o bobl yng Nghymru – bod llywodraeth Attlee wedi bod yn drychineb economaidd. Gwladolwyd cwmnïau teulu a chanolwyd y broses o’u rheoli mewn biwrocratiaethau anghysbell
Read more


Brexit, Datganoli a'r Cyfansoddiad, Economi a Masnach

Cynhadledd y Gronfa Rhannu Ffyniant yng Nghaerdydd

Posted on 29 Gorffennaf 2019 by Professor Kevin Morgan

Yr wythnos ddiwethaf cynhaliwyd cynhadledd ym Mhrifysgol Caerdydd i drafod y Gronfa Rhannu Ffyniant (SPF) sydd ar droed, cynllun y Deyrnas Unedig i gymryd lle Cronfeydd Strwythurol yr UE wedi Brexit. Dyma’r broses gofrestru gyflymaf erioed i mi fel cynullydd cynadleddau, ac roedd pobl yn bresennol o bob rhan o Gymru, Gogledd Iwerddon, yr Alban
Read more

Brexit, Economi a Masnach

Argyfwng sector moduron y Deyrnas Unedig: ai Brexit sy’n gyfrifol?

Posted on 17 Mehefin 2019 by Professor Peter Wells

Ymhell cyn y refferendwm ar adael yr Undeb Ewropeaidd, roedd y diwydiant moduron yn rhybuddio am ganlyniadau difrifol. Ers degawdau mae’r Deyrnas Unedig wedi bod yn lleoliad gwych i gael mynediad i farchnadoedd yr Undeb Ewropeaidd.  Roedd cylchoedd dilynol o fuddsoddiadau yn sylfaen ar gyfer twf cynhyrchiant, ac roedd dros 80% o’r allbwn yn cael
Read more

Darllen hir, Datganoli a'r Cyfansoddiad

Yr Her i San Steffan

Posted on 28 Mai 2019 by Glyndwr Cennydd Jones

Fis Medi 2017, cyhoeddodd yr Arglwydd David Owen, Gwynoro Jones, yr Arglwydd Elystan Morgan a minnau Towards Federalism and Beyond. Fis Chwefror 2018, cyhoeddon ni daflen o’r enw Brexit, Devolution and the Changing Union 2018. A’r Cynulliad Cenedlaethol ar waith ers 20 mlynedd bellach, mae hyn o erthygl yn trafod angen symud dull y llywodraethu
Read more