Postiadau blog diweddaraf

Datganoli a'r Cyfansoddiad, Economi a Masnach

Polisïau treth yng Nghymru – ystyried yr opsiynau

Posted on 17 Ebrill 2019 by Cian Sion

O’r mis hwn ymlaen, bydd cyfran o Dreth Incwm a delir gan drethdalwyr Cymreig yn aros yng Nghymru i ariannu gwasanaethau cyhoeddus yn uniongyrchol. Mae’r Prif Weinidog, Mark Drakeford eisoes wedi dweud na fyddai’n cynyddu cyfraddau Treth Incwm Cymru yn ystod tymor presennol y Cynulliad oni bai fod hynny yn anorfod. Defnyddiodd Jeremy Miles ei
Read more


Darllen byr, Economi a Masnach, Uncategorized @cy

Cymru a’r Blaid Lafur: Sosialaeth yr 21ain ganrif?

Posted on 21 Ionawr 2019 by Richard Martin

Ymgyrchodd y Prif Weinidog newydd, yr Athro Mark Drakeford, am arweinyddiaeth y Blaid Lafur dan faner “Sosialaeth yr 21ain ganrif “. Yn y cyfweliad hwn, mae cyn-Weinidog Llywodraeth Cymru yr Athro Leighton Andrews ac economegydd blaenllaw o Gymru, yr Athro Calvin Jones, yn trafod sut gallai’r cyfeiriad newydd hwn ei olygu i’r economi Cymru a
Read more

Brexit, Darllen hir, Datganoli a'r Cyfansoddiad, Economi a Masnach

Tri rheswm dros gefnogi Cytundeb Gadael yr UE

Posted on 3 Rhagfyr 2018 by Dr Thomas Prosser

Yn y darn hwn, hoffwn drafod rhinweddau Cytundeb Gadael yr UE (CGUE), y cytunwyd arno gan Lywodraeth May a’r UE. Ni fyddaf yn crynhoi cynnwys y Cytundeb yma – mae sawl crynodeb yn bodoli – ond eto i gyd, hoffwn amlinellu’r tri rheswm pam y byddwn yn ei chael yn anodd gwrthwynebu’r cytundeb. Rwy’n derbyn
Read more

Brexit, Darllen hir, Datganoli a'r Cyfansoddiad, Economi a Masnach

Ail bleidlais rhwng Canada a Norwy: ffordd allan o’r sefyllfa ddisymud?

Posted on 30 Hydref 2018 by Dr Thomas Prosser

O ystyried yr orymdaith yr wythnos ddiweddaf a’r ffaith bod cyfnod tyngedfennol ar y gorwel, mae’n adeg dda i ysgrifennu am ffyrdd posibl o ddianc rhag sefyllfa ddisymud Brexit. Yn benodol, hoffwn i drafod rhinweddau ail refferendwm, sy’n cynnig dewis syml rhwng Brexit yn null ‘Canada’ a dull ‘Norwy’, heb gynnwys opsiwn ‘Aros’. Gallai pleidlais
Read more