Postiadau blog diweddaraf

Brexit, Economi a Masnach

Argyfwng sector moduron y Deyrnas Unedig: ai Brexit sy’n gyfrifol?

Posted on 17 Mehefin 2019 by Professor Peter Wells

Ymhell cyn y refferendwm ar adael yr Undeb Ewropeaidd, roedd y diwydiant moduron yn rhybuddio am ganlyniadau difrifol. Ers degawdau mae’r Deyrnas Unedig wedi bod yn lleoliad gwych i gael mynediad i farchnadoedd yr Undeb Ewropeaidd.  Roedd cylchoedd dilynol o fuddsoddiadau yn sylfaen ar gyfer twf cynhyrchiant, ac roedd dros 80% o’r allbwn yn cael
Read more


Darllen hir, Datganoli a'r Cyfansoddiad

Yr Her i San Steffan

Posted on 28 Mai 2019 by Glyndwr Cennydd Jones

Fis Medi 2017, cyhoeddodd yr Arglwydd David Owen, Gwynoro Jones, yr Arglwydd Elystan Morgan a minnau Towards Federalism and Beyond. Fis Chwefror 2018, cyhoeddon ni daflen o’r enw Brexit, Devolution and the Changing Union 2018. A’r Cynulliad Cenedlaethol ar waith ers 20 mlynedd bellach, mae hyn o erthygl yn trafod angen symud dull y llywodraethu
Read more

Datganoli a'r Cyfansoddiad, Economi a Masnach

Polisïau treth yng Nghymru – ystyried yr opsiynau

Posted on 17 Ebrill 2019 by Cian Sion

O’r mis hwn ymlaen, bydd cyfran o Dreth Incwm a delir gan drethdalwyr Cymreig yn aros yng Nghymru i ariannu gwasanaethau cyhoeddus yn uniongyrchol. Mae’r Prif Weinidog, Mark Drakeford eisoes wedi dweud na fyddai’n cynyddu cyfraddau Treth Incwm Cymru yn ystod tymor presennol y Cynulliad oni bai fod hynny yn anorfod. Defnyddiodd Jeremy Miles ei
Read more

Darllen byr, Economi a Masnach, Uncategorized @cy

Cymru a’r Blaid Lafur: Sosialaeth yr 21ain ganrif?

Posted on 21 Ionawr 2019 by Richard Martin

Ymgyrchodd y Prif Weinidog newydd, yr Athro Mark Drakeford, am arweinyddiaeth y Blaid Lafur dan faner “Sosialaeth yr 21ain ganrif “. Yn y cyfweliad hwn, mae cyn-Weinidog Llywodraeth Cymru yr Athro Leighton Andrews ac economegydd blaenllaw o Gymru, yr Athro Calvin Jones, yn trafod sut gallai’r cyfeiriad newydd hwn ei olygu i’r economi Cymru a
Read more