Day: 29 Mawrth 2018

Brexit a Chymru

Posted on 29 Mawrth 2018 by Professor Roger Awan-Scully

Pleidleisiodd Cymru dros Brexit – er mawr syndod i bron bob un o hoelion wyth y sefydliad gwleidyddol ac economaidd-gymdeithasol. Tanseiliodd y bleidlais hunanddelwedd Cymru: gwlad sy’n draddodiadol amharod i gefnogi’r Ceidwadwyr mewn etholiadau, a chenedl fwy wleidyddol flaengar na’i chymydog, Lloegr. Ychydig allai ddadlau bod y ddelwedd hon yn gywir yn dilyn y bleidlais
Read more