Day: 19 Mawrth 2018

Continwwm cyfansoddiadol

Posted on 19 Mawrth 2018 by Glyndwr Cennydd Jones

Mae’r DU yn wladwriaeth unedol sy’n cynnwys Cymru, Lloegr, Gogledd Iwerddon a’r Alban. Mae cysylltiad diwylliannol a hanesyddol cynhenid rhwng pob un o’r gwledydd hyn yn yr oes fodern, drwy gyfrwng profiadau diwydiannol, gwleidyddol a rhyngwladol ar y cyd. Nod datganoli oedd mynd i’r afael â dadrithiad ynghylch sut yr oedd y drefn lywodraethu wedi’i
Read more