Day: 21 Chwefror 2018

Brexit a chwmnïau Cymru

Posted on 21 Chwefror 2018 by Professor Max Munday

Mae’r tonfeddi wedi bod yn llawn o drafodaethau ynghylch y broses Brexit a’r hyn allai’r canlyniad ‘terfynol’ ei olygu ar gyfer defnyddwyr, diwydiannau a’r amgylchedd yng Nghymru. Yn ddiweddar, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru adroddiad, sef ‘Polisi Masnach: Y Materion sy’n Effeithio ar Gymru’, er mwyn ystyried y mater hwn. Helpodd Ysgol Busnes Caerdydd i lunio’r rhai
Read more