Day: 11 Rhagfyr 2017

Brexit ac economi Cymru

Posted on 11 Rhagfyr 2017 by James Foreman-Peck

Un syniad ynghylch economi Cymru yw’r hyn y gall Llywodraeth Cymru ddylanwadu arno drwy gyfrwng ei offerynnau polisi economaidd.  Mae’r cysyniad hwn yn llywio pryder ynghylch Brexit i’r offer polisi posibl newydd sy’n codi yn sgil dychwelyd pwerau o Frwsel, yn enwedig cymorthdaliadau amaethyddol. Mae amaethyddiaeth yng Nghymru yn derbyn mwy o gymhorthdal nag yn
Read more