Day: 27 Tachwedd 2017

Gwyliwch y Bylchau: Brexit Bwyd, gwahaniaethau rheoleiddio a’r angen am fframwaith amaeth-fwyd newydd i’r DU

Posted on 27 Tachwedd 2017 by Professor Terry Marsden

Gan drafod gydag ystod eang o bobl o’r diwydiant bwyd a chynrychiolwyr o sefydliadau bwyd allweddol dros y misoedd diwethaf, ers cyhoeddi ein hadroddiad: ‘Brexit Bwyd: amser i wynebu’r gwir’ [1]; mae consesiwn cyffredinol a chynyddol fod y diwydiant yn wynebu heriau difrifol a’i fod yn debygol yr amherir ar ystod eang o feysydd, wrth
Read more