Day: 29 Awst 2017

Sicrhau bod Brexit yn gweithio i gwmnïau bach Cymru

Posted on 29 Awst 2017 by Lowri Jones

Mae llawer o’r drafodaeth ar Brexit hyd yma wedi canolbwyntio’n bennaf ar effaith Brexit ar sectorau busnes graddfa fawr fel gweithgynhyrchu ceir a gwasanaethau ariannol.  Ond cwmnïau bach a chanolig sy’n cynnal economi Cymru, felly mewn erthygl wadd mae Matthew Williams o Ffederasiwn Busnesau Bach (FSB) Cymru yn rhoi sylw i rai o ganfyddiadau gwaith
Read more