Skip to main content

Uncategorized

Christmas Vacation and January Examination Period 

25 November 2019

Cardiff University library books will not be due for return or be recalled between Saturday 14 December and Monday 6 January.  

Books can be requested throughout the vacation and examination period. Check your University email for recall notices and be prepared to return any recalled items by their due date. If you’re away from Cardiff, post items back to us to avoid fines.  

Gwyliau’r Nadolig a’r Cyfnod Arholiadau Ionawr 

Ni fydd yn rhaid dychwelyd llyfrau llyfrgell Prifysgol Caerdydd rhwng dydd Sadwrn 14 Rhagfyr a dydd Llun 6 Ionawr.   

Mae’n bosibl gosod ceisiadau ar lyfrau trwy gydol y gwyliau a’r cyfnod arholiadau. Cadwch olwg ar eich e-bost y Brifysgol ar gyfer hysbysiadau adalw a bod yn barod i ddychwelyd unrhyw eitemau adalw gan eu dyddiad. Os ydych i ffwrdd o Gaerdydd gallwch eu postio yn ôl atom er mwyn osgoi dirwyon.  


%d bloggers like this: