Skip to main content

Postiadau blog diweddaraf

Ymateb ffydd i argyfwng

Ymateb ffydd i argyfwng

Postiwyd ar 27 Mawrth 2020 gan Alumni team

Mae’r Parchedig Delyth Liddell (BTh 2003, MTh 2014) yn weinidog Methodistaidd, a hi yw Caplan Cydlynu Caplaniaeth Prifysgol Caerdydd. Mae’r Gaplaniaeth yn cynnig lle o gyfeillgarwch, lletygarwch, myfyrio, gweddïo, cymorth a deialog, lle gall fyfyrwyr a staff gymdeithasu ac ystyried ffydd ac ysbrydolrwydd. Mae pob un o’r caplaniaid yn dod o gefndiroedd crefyddol gwahanol.

Cyfres deledu gyda Phrifysgol Caerdydd yn chwarae prif ran ynddi i’w gwylio pan fyddwch wedi diflasu

Cyfres deledu gyda Phrifysgol Caerdydd yn chwarae prif ran ynddi i’w gwylio pan fyddwch wedi diflasu

Postiwyd ar 25 Mawrth 2020 gan Kate Morgan (BA 2017)

Sownd yn y tŷ? Wedi cael digon ar ddiflastod? Neu yn ysu am ychydig o atgofion sy’n ymwneud â’r brifysgol? Rydym wedi gwneud rhestr o gyfresi teledu sydd wedi’u ffilmio yn ac o gwmpas adeiladau cofiadwy Prifysgol Caerdydd.

Siarad â chynulleidfa fyd-eang

Siarad â chynulleidfa fyd-eang

Postiwyd ar 31 Ionawr 2020 gan Alumni team

Siaradon ni â Shuting Cai (sydd hefyd yn cael ei galw’n Lily), myfyriwr Cyfrifeg a Chyllid ôl-raddedig a gymerodd ran yng nghynllun ‘Ieithoedd i Fusnes’.

Athro Ffisioleg Arloesol Caerdydd

Athro Ffisioleg Arloesol Caerdydd

Postiwyd ar 19 Rhagfyr 2019 gan Alumni team

Athro Subodh Chandra Mahalanobis (circa 1900) Nid yw Subodh Chandra Mahalanobis yn enw cyfarwydd i lawer, ond roedd y cyn-academydd o Brifysgol Caerdydd yn arloeswr yn ei gyfnod. Yng Ngholeg […]

‘Beth yw beth’ mewn etholiad cyffredinol

‘Beth yw beth’ mewn etholiad cyffredinol

Postiwyd ar 29 Tachwedd 2019 gan Alumni team

Cawsom air gyda Rhydian Thomas (BA 2000) am ei ran hanfodol yn ein democratiaeth a sut ddylanwadodd ei amser ym Mhrifysgol Caerdydd ar ei lwybr gyrfa.

Morloi o’r Gofod

Morloi o’r Gofod

Postiwyd ar 28 Tachwedd 2019 gan Alumni team

Prem Gill (BSc 2017) sy’n arwain prosiect Morloi o’r Gofod - yn gweithio i fapio poblogaethau anifeiliaid Antarctig. Fe wnaethom ofyn iddo sut beth yw bod yn fforiwr pegynol.

Geneteg Niwroseiciatrig: y gorffennol, presennol a’r dyfodol

Geneteg Niwroseiciatrig: y gorffennol, presennol a’r dyfodol

Postiwyd ar 31 Hydref 2019 gan Alex Norton

I ddathlu deng mlynedd o ymchwil arloesol yng Nghanolfan y Cyngor Ymchwil Feddygol ar gyfer Geneteg Niwroseiciatrig a Genomeg, fe wnaethom gynnal yr arddangosfa Ailystyried Salwch Meddwl.

5 perfformiad wnaeth wneud sblash yn Sŵn 2019

5 perfformiad wnaeth wneud sblash yn Sŵn 2019

Postiwyd ar 29 Hydref 2019 gan Alumni team

Ar ôl gŵyl Sŵn llwyddiannus arall, edrychwn ar rai o gyn-fyfyrwyr Caerdydd a gymerodd ran.

Edrych yn ôl

Edrych yn ôl

Postiwyd ar 30 Medi 2019 gan Alumni team

Wyddech chi, pan sefydlwyd Coleg Prifysgol De Cymru a Sir Fynwy ym 1884, dim ond 102 o fyfyrwyr amser llawn oedd ganddi? Bu'n siwrnai a hanner ers hynny – a gan fod archifau'r Brifysgol bellach yn cael eu digideiddio, dyma ambell uchafbwynt.

Tu fewn i Sain Ffagan

Tu fewn i Sain Ffagan

Postiwyd ar 25 Medi 2019 gan Alumni team

Ar ôl llwyddiant diweddar Amgueddfa Sain Ffagan yng nghystadleuaeth Amgueddfa’r Flwyddyn 2019, gofynnon ni i un o’r prif guraduron am y rhesymau dros y llwyddiant a chysylltiadau’r Amgueddfa gyda Phrifysgol Caerdydd.