Uncategorized @cy


Nature and Nurture: neuroscience and mental health research on display

Posted on 22 Mai 2018 by Alex Norton

Roedd Prifysgol Caerdydd wrth ei bodd yr wythnos ddiwethaf i gael ymweld â’r Gymdeithas Frenhinol yn Llundain a chyflwyno ‘Nature and Nurture? Mining the human genome for mental health discoveries’, arddangosiad o ymchwil niwrowyddoniaeth ac iechyd meddwl sy’n flaenllaw drwy’r byd, i gynulleidfa eang o gyn-fyfyrwyr, gwesteion a’r cyhoedd.  Yr her  Cyflwynodd yr Is-Ganghellor yr
Read more