NewsEich Dathlu Chi

Posted on 28 Mehefin 2018 by Jon Barnes (BA 2007)

“Mewn bywyd, gallwn fod yn hunanol mewn llawer o ffyrdd,” – dyna mae’r entrepreneur Lyndon Wood yn ei ysgrifennu. “Rydym ni’n ceisio peidio â bod yn hunanol drwy roi.” Trawodd neges Lyndon nodyn priodol ar Ddiwrnod Caerdydd, uchafbwynt ar galendr y Brifysgol, lle gwahoddir rhoddwyr, codwyr arian a gwirfoddolwyr Caerdydd i dderbyn diolch o galon a chlywed am effaith eu cyfraniadau.
Read moreNature and Nurture: neuroscience and mental health research on display

Posted on 22 Mai 2018 by Alex Norton

Roedd Prifysgol Caerdydd wrth ei bodd yr wythnos ddiwethaf i gael ymweld â’r Gymdeithas Frenhinol yn Llundain a chyflwyno ‘Nature and Nurture? Mining the human genome for mental health discoveries’, arddangosiad o ymchwil niwrowyddoniaeth ac iechyd meddwl sy’n flaenllaw drwy’r byd, i gynulleidfa eang o gyn-fyfyrwyr, gwesteion a’r cyhoedd.  Yr her  Cyflwynodd yr Is-Ganghellor yr
Read more