Skip to main content

Ebrill 30, 2020

Lleoedd gwag ar gyfer dau Aelod Lleyg ar Gyngor y Brifysgol

Lleoedd gwag ar gyfer dau Aelod Lleyg ar Gyngor y Brifysgol

Postiwyd ar 30 Ebrill 2020 gan Alumni team

Ydych chi neu rywun rydych chi'n ei adnabod â’r sgiliau a’r profiad i gefnogi Cyngor y Brifysgol? Mae Cadeirydd Cyngor y Brifysgol am benodi dau Aelod Lleyg newydd i'r Cyngor o 1 Awst.