Day: Rhagfyr 18, 2018

KAren Cooke holds aloft her award from Stonewall

Newid y drefn: Karen Cooke (BMus 1996)

Posted on 18 Rhagfyr 2018 by Alumni team

Millicent Mackenzie oedd yr athro benywaidd cyntaf yn un o brifysgolion y DU, ym 1910. Mae ei hetifeddiaeth fel un wnaeth newid y drefn yn parhau i gael ei hymgorffori gan staff a chynfyfyrwyr presennol Prifysgol Caerdydd sy’n benderfynol o newid y byd er gwell yn eu meysydd nhw eu hunain.
Read more