Skip to main content
Alumni team

Alumni team


Latest posts

Athro Ffisioleg Arloesol Caerdydd

Athro Ffisioleg Arloesol Caerdydd

Posted on 19 December 2019 by Alumni team

Athro Subodh Chandra Mahalanobis (circa 1900) Nid yw Subodh Chandra Mahalanobis yn enw cyfarwydd i lawer, ond roedd y cyn-academydd o Brifysgol Caerdydd yn arloeswr yn ei gyfnod. Yng Ngholeg […]

‘Beth yw beth’ mewn etholiad cyffredinol

‘Beth yw beth’ mewn etholiad cyffredinol

Posted on 29 November 2019 by Alumni team

Cawsom air gyda Rhydian Thomas (BA 2000) am ei ran hanfodol yn ein democratiaeth a sut ddylanwadodd ei amser ym Mhrifysgol Caerdydd ar ei lwybr gyrfa.

Morloi o’r Gofod

Morloi o’r Gofod

Posted on 28 November 2019 by Alumni team

Prem Gill (BSc 2017) sy’n arwain prosiect Morloi o’r Gofod - yn gweithio i fapio poblogaethau anifeiliaid Antarctig. Fe wnaethom ofyn iddo sut beth yw bod yn fforiwr pegynol.

5 perfformiad wnaeth wneud sblash yn Sŵn 2019

5 perfformiad wnaeth wneud sblash yn Sŵn 2019

Posted on 29 October 2019 by Alumni team

Ar ôl gŵyl Sŵn llwyddiannus arall, edrychwn ar rai o gyn-fyfyrwyr Caerdydd a gymerodd ran.

Edrych yn ôl

Edrych yn ôl

Posted on 30 September 2019 by Alumni team

Wyddech chi, pan sefydlwyd Coleg Prifysgol De Cymru a Sir Fynwy ym 1884, dim ond 102 o fyfyrwyr amser llawn oedd ganddi? Bu'n siwrnai a hanner ers hynny – a gan fod archifau'r Brifysgol bellach yn cael eu digideiddio, dyma ambell uchafbwynt.

Tu fewn i Sain Ffagan

Tu fewn i Sain Ffagan

Posted on 25 September 2019 by Alumni team

Ar ôl llwyddiant diweddar Amgueddfa Sain Ffagan yng nghystadleuaeth Amgueddfa’r Flwyddyn 2019, gofynnon ni i un o’r prif guraduron am y rhesymau dros y llwyddiant a chysylltiadau’r Amgueddfa gyda Phrifysgol Caerdydd.

Gwirfoddoli yn yr Eisteddfod Genedlaethol

Gwirfoddoli yn yr Eisteddfod Genedlaethol

Posted on 29 August 2019 by Alumni team

Gwirfoddolodd Rhys Fletcher (BA 2015) i gefnogi Prifysgol Caerdydd yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Llanrwst. Fe holon ni Rhys sut oedd ei brofiad, a pham ei fod wedi dewis cymryd rhan.

Prifysgol Caerdydd yn yr Eisteddfod Genedlaethol 2019

Prifysgol Caerdydd yn yr Eisteddfod Genedlaethol 2019

Posted on 31 July 2019 by Alumni team

Bydd Prifysgol Caerdydd yn cynnal nifer o ddigwyddiadau cyffrous yn ystod yr Eisteddfod Genedlaethol yn Sir Conwy.

Beth y mae’r Urdd yn golygu i fi

Beth y mae’r Urdd yn golygu i fi

Posted on 31 May 2019 by Alumni team

Yr wythnos hon, mae Eisteddfod yr Urdd wedi dod i Fae Caerdydd. Dywedodd Nia Eyre (Cymraeg 2017-), Myfyrwraig Prifysgol Caerdydd, gwirfoddolwr a chystadleuydd wrthym beth y mae’r Urdd yn golygu iddi. 

Examined Life – Syr Craig Oliver (PGDip 1992)

Examined Life – Syr Craig Oliver (PGDip 1992)

Posted on 25 April 2019 by Alumni team

Syr Craig Oliver yw cyn-reolwr BBC Global a Chyn-gyfarwyddwr Cyfathrebu 10 Stryd Downing, ac mae bellach yn bennaeth ar gwmni ymgynghori Teneo.