Uncategorized @cy

David John Roche (BMus 2012)

David John Roche
David John Roche

Astudiodd David John Roche (BMus 2012) yn yr Ysgol Cerddoriaeth ac mae bellach yn gyfansoddwr llawn amser. Mae’n diolch i’r ysgol am ei baratoi at y dyfodol ac yn ei disgrifio fel “y sefydliad mwyaf cefnogol” y mae erioed wedi astudio ynddo.

Roeddwn i eisiau cwrs hyblyg, trylwyr gydag addysgu ardderchog, gonest a chlir, ac roedd Caerdydd yn cynnig y cyfan.

Rhai o fy atgofion melysaf yw’r cyfleoedd i berfformio, ysgrifennu a darllen am gerddoriaeth. Rydw i’n cofio bod yn ddiolchgar fy mod i’n gallu neilltuo fy nyddiau i gerddoriaeth a mod i’n gallu mynd allan a chael amser gwych gyda’r nos, ac mai dyma yr oeddwn i’n fod i’w wneud.

Fe wnaeth cymorth fy narlithwyr a thiwtoriaid yn yr Ysgol Cerddoriaeth fy helpu i ddatblygu hyder, fy helpu i ddeall beth y gallwn i ei wneud â fy nyfodol, a dangos i mi sut i wthio fy hun a fy ngwaith.

Mae’r Brifysgol wedi bod, heb os ac oni bai, y sefydliad mwyaf cefnogol i mi erioed astudio ynddo. Rydw i dal i ofyn am gyngor proffesiynol gan fy nhiwtoriaid yng Nghaerdydd ac o hyd yn edrych dros waith y gwnes i gynhyrchu yn ystod fy amser yno.

Ar ôl gadael Caerdydd fe ymgymerais i ag ysgoloriaeth i gwblhau Mst mewn Cyfansoddi Cerddoriaeth yng Ngholeg Brasenose, Prifysgol Rhydychen ac roedd yn wych! Yn dilyn hyn, fi oedd y person cyntaf i ddarllen PhD mewn Cyfansoddi Cerddoriaeth ym Mhrifysgol Caergrawnt.

O fis Mawrth 2018, fe ddes i’n gyfansoddwr llawn-amser (gydag ychydig o olygu, trawsgrifio ac addysgu hefyd). Rydw i’n treulio fy nyddiau yn ysgrifennu cerddoriaeth, yr unig beth rheolaidd dwi’n mynnu arno yw cwpanaid o goffi da! Mae fy ngwaith yn gyfnewidiol iawn, iawn. Mae rhai o’r bobl a’r sefydliadau rydw i wedi gweithio gyda nhw dros y chwe mis diwethaf yn cynnwys Psappha, Gŵyl Bro Morgannwg, Dyson a Cherddorfa Orion, Paul Roland, Cerddorfa Graddedig Llundain a Sound and Music, Prifysgol Caergrawnt ac Arsyllfa Frenhinol Greenwich.

Mae amserlenni yn aml yn dynn iawn – gall cyfansoddi fod yn eithaf gwyllt – ond mae bob amser yn llawer o hwyl ac rydw i’n hynod ddiolchgar i allu ennill fy mywoliaeth fel hyn (am ba bynnag hyd yr ydw i’n gallu gwneud iddo bara!).

Mae fy atgof parhaol o Brifysgol Caerdydd yn un cadarnhaol dros ben. Byth ers hynny yr ydw i wedi cael y lefel o gymorth addysgol ac y ces i yng Nghaerdydd, mae’n lle anhygoel i astudio. Fe wnaeth fy mharatoi i at fy nyfodol.