Uncategorized @cy

Lucy Jenkins (BA 2014, MA 2015)

Lucy Jenkins
Lucy Jenkins

“Bywiog, ysbrydoledig, trylwyr, angerddol a chartref” yw’r pum gair a ddefnyddiodd Lucy Jenkins (BA, 2014, MA, 2015) i ddisgrifio Prifysgol Caerdydd. Ar ôl graddio o’r Ysgol Ieithoedd Modern yn 2015, dychwelodd ddwy flynedd yn ddiweddarach yn Gydlynydd Cenedlaethol y Prosiect Mentora Myfyrwyr Ieithoedd Tramor.

Nid oedd dewis astudio ym Mhrifysgol Caerdydd yn benderfyniad anodd. Roedd y ffaith fy mod yn byw yn yr ardal ac yn ymwybodol o’r costau sy’n gysylltiedig â mynd i’r brifysgol, yn golygu mai aros mewn man lleol i adref oedd y dewis gorau i mi. Yn ogystal, fe wnaeth ymweliad ysbrydoledig iawn a Phrifysgol Caerdydd ar gyfer diwrnod agored, pan gyfarfûm â’m darpar ddarlithydd Eidaleg am y tro cyntaf, gadarnhau fy mhenderfyniad yn llwyr.

Wrth weld a theimlo egni’r Ysgol Ieithoedd Modern, yn enwedig brwdfrydedd y staff, teimlais yn siŵr y byddai astudio iaith ym Mhrifysgol Caerdydd yn brofiad gwych.

Heb amheuaeth, cefais fy mhrofiad mwyaf cofiadwy fel myfyriwr y tu allan i Gaerdydd pan dreuliais fy mlwyddyn dramor yn Parma, yr Eidal. Fy mlwyddyn dramor oedd blwyddyn orau fy mywyd ac agorodd fy llygaid yn llwyr. Roedd y broses o baratoi a gawsom gan yr Ysgol heb ei hail, a chefais yr hyder i fynd i’r afael â’r hyn oedd yn gryn her gyda chyffro a brwdfrydedd… a thamaid o nerafu. Fe wnaeth astudio dramor gynyddu fy hyder, gwella fy sgiliau iaith yn ogystal a chaniatáu i mi gwrdd â phobl o bedwar ban byd, sy’n parhau i fod ymysg rhai o fy ffrindiau agosaf hyd heddiw. I mi, newidiodd fy agwedd yn llwyr ac fe gafodd ddylanwad aruthrol ar fy newis gyrfa.

Bu’r cymorth a gefais yn yr Ysgol Ieithoedd Modern a’r sgiliau a ddatblygais drwy fy astudiaethau iaith yn hanfodol wrth roi hyder i mi gyflwyno fy hun mewn modd cadarnhaol, a rhoi o’m gorau bob amser. Fe wnaeth manylrwydd fy rhaglenni BA ac MA fy nysgu i fod yn gydwybodol ac i weithio’n galed bob amser ac mae hynny’n sicr wedi cyfrannu’n helaeth at fy llwyddiant.

Ar ôl graddio, cefais interniaeth tri mis o hyd gyda chwmni addysg, Rewise Learning , wnaeth arwain at swydd weithredol amser llawn. Ar ôl 15 mis yn y rôl gwnes gais am y swydd Cydlynydd Cenedlaethol Prosiect Mentora Myfyrwyr Ieithoedd Tramor, sy’n cael ei gynnal gan Brifysgol Caerdydd.

Nid oes unrhyw ddiwrnod yr un fath yn y swydd hon, a dyna pam yr ydw i mor hoff ohoni! Mae’r prosiect yn gweithio mewn partneriaeth a thair prifysgol arall yng Nghymru ac yn cynnwys cyfarfodydd gyda chyllidwyr a thechnolegwyr, mae fy nyddiau yn llawn amrywiaeth a llawer o bobl ddiddorol.