Skip to main content
Coronafeirws (COVID-19): Y newyddion diweddaraf.

Student engagement

Dadansoddeg Dysgu ym Mhrifysgol Caerdydd

Dadansoddeg Dysgu ym Mhrifysgol Caerdydd

Postiwyd ar 20 Rhagfyr 2021 gan Carys Bradley-Roberts

Ers 2020, mae wedi dod yn fwyfwy heriol gweld a chefnogi ymgysylltiad ein myfyrwyr. Wrth i ni ddefnyddio cyfuniad ehangach o ddulliau o addysgu a chefnogi dysgu, yn naturiol mae […]

Hyrwyddwyr y Mis: Ioana a Sara

Hyrwyddwyr y Mis: Ioana a Sara

Postiwyd ar 16 Rhagfyr 2021 gan Carys Bradley-Roberts

Llongyfarchiadau i Ioana a Sara, sydd wedi cael eu henwi’n Hyrwyddwyr y Mis ar gyfer mis Rhagfyr. Mae gan Ioana ymagwedd gadarnhaol. Hoffem ddiolch iddi am fod yn ddibynadwy, hyblyg […]

Sylw i brosiect Hyrwyddwyr Myfyrwyr

Sylw i brosiect Hyrwyddwyr Myfyrwyr

Postiwyd ar 8 Rhagfyr 2021 gan Carys Bradley-Roberts

Ysgrifennwyd gan Hyrwyddwyr Myfyrwyr Saffron Corbyn ac Aleks Tanaka Y prosiect rydyn ni’n gweithio arno yw ‘Connectedness in Bioscience’ gyda Dr Isaac Myers, pennaeth Blwyddyn 1 yn yr Ysgol Biowyddoniaeth. […]

Hyrwyddwr myfyrwyr y Mis – Saffron

Hyrwyddwr myfyrwyr y Mis – Saffron

Postiwyd ar 25 Tachwedd 2021 gan Carys Bradley-Roberts

Llongyfarchiadau i Saffron, sydd wedi ennill Hyrwyddwr y Mis am fis Tachwedd! Mae Saffron wedi gwneud cyfraniadau rhagorol mewn trafodaethau prosiect biowyddorau, sydd wedi helpu i siapio’r gwaith hwn trwy […]