Skip to main content

Ymgysylltu a myfyrwyr

Hyrwyddwr Myfyrwyr y Mis – Hannah Doe

31 Hydref 2022
Hannah Doe

Llongyfarchiadau i Hannah Doe, sydd wedi ennill Pencampwr y Mis ar gyfer mis Hydref

Mae Hannah wedi datblygu ei hun o fewn y cynllun ac wedi mynd ati i gymryd rhan yn y cyfleoedd a roddwyd iddi. Rydym wedi cael adborth gwych gan ei EPO am ei chyfraniad tuag at y dasg barhaus Dyfodol Myfyrwyr- Diolch Hannah am eich holl waith y mis diwethaf hwn!

Ymunwch â’n tîm o hyrwyddwyr myfyrwyr cyflogedig

Cael eich talu i helpu i lunio profiad y myfyrwyr drwy dod yn hyrwyddwr myfyrwyr. Dyma ragor o wybodaeth am y cynllun a sut gallwch gymryd rhan.