Hyrwyddwyr y Mis: Phoebe

Llongyfarchiadau i Phoebe, sydd wedi cael ei ddyfarnu’n Hyrwyddwyr y Mis ar gyfer mis Chwefror. Mae Phoebe wedi gwneud gwaith gwych o hwyluso grwpiau ffocws o fewn Wythnos Siarad Dau, mae hi hefyd wedi bod yn rhagweithiol wrth gymryd rhan yn stondinau’r Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr (NSS) a phrosiectau lluosog sy’n edrych ar wella llais … Parhau i ddarllen Hyrwyddwyr y Mis: Phoebe