Dadansoddeg Dysgu ym Mhrifysgol Caerdydd

Ers 2020, mae wedi dod yn fwyfwy heriol gweld a chefnogi ymgysylltiad ein myfyrwyr. Wrth i ni ddefnyddio cyfuniad ehangach o ddulliau o addysgu a chefnogi dysgu, yn naturiol mae ein myfyrwyr yn dangos patrwm mwy cymhleth a phersonol o ymgysylltu â’u cwrs. Efallai na allwn ddibynnu mwyach ar sylwi bod myfyriwr wedi colli ychydig … Parhau i ddarllen Dadansoddeg Dysgu ym Mhrifysgol Caerdydd