Sylw i brosiect Hyrwyddwyr Myfyrwyr

Ysgrifennwyd gan Hyrwyddwyr Myfyrwyr Saffron Corbyn ac Aleks Tanaka Y prosiect rydyn ni’n gweithio arno yw ‘Connectedness in Bioscience’ gyda Dr Isaac Myers, pennaeth Blwyddyn 1 yn yr Ysgol Biowyddoniaeth. Mae’r pandemig yn golygu fod gwneud ffrindiau ym mlwyddyn gyntaf y brifysgol wedi dod yn her fawr a nod y prosiect hwn yw goresgyn unigrwydd … Parhau i ddarllen Sylw i brosiect Hyrwyddwyr Myfyrwyr