Skip to main content

Digital educationOur teamStudent engagement

Team Tuesdays – Meet Lily, Administrative Assistant

7 January 2021

Name: Lily Ginns

Role: Administrative Assistant

What is your role in the CESI team? I provide day-to-day administrative and project support to the CESI team and act as a Project Lead for the Student Champion scheme. 

Describe a project that you have been involved in that you have enjoyed 
The Student Champions is a great scheme to be involved with. I have enjoyed the opportunity to help manage a team of students, it has been very rewarding to see the development of both scheme and Champions over the past year. 

A fact about yourself? 
I am originally from Leicester but first came to Cardiff in 2015 to study Biology at the university. I love the city and enjoy exploring the local coast and mountain paths! 

Check out the CESI blog every Tuesday for profiles on the team!

Enw: Lily Ginns

Rôl: Cynorthwyydd Gweinyddol

Beth yw eich rôl yn nhîm CCAA?
Rwy’n darparu cefnogaeth weinyddol a phrosiect o ddydd i ddydd i dîm CCAA ac yn gweithredu fel Arweinydd Prosiect ar gyfer y cynllun Hyrwyddwr Myfyrwyr.

Disgrifiwch brosiect rydych chi wedi bod yn rhan ohono rydych chi wedi’i fwynhau
Mae’r Hyrwyddwyr Myfyrwyr yn gynllun gwych i fod yn rhan ohono. Rwyf wedi mwynhau’r cyfle i helpu i reoli tîm o fyfyrwyr, mae wedi bod yn werth chweil gweld datblygiad y cynllun a’r Hyrwyddwyr dros y flwyddyn ddiwethaf.

Ffaith amdanoch chi’ch hun?
Rwy’n dod o Gaerlŷr yn wreiddiol ond symudais i Gaerdydd gyntaf yn 2015 i astudio Bioleg yn y brifysgol. Rwyf wrth fy modd â’r ddinas ac yn mwynhau archwilio’r arfordir lleol a llwybrau mynydd!

Edrychwch ar flog CCAA pob Dydd Mawrth i weld proffiliau o’r tîm!