student engagementTeam Tuesdays- Meet Chloe, Administration Officer (Education Support)

Posted on 18 May 2021 by cesi

Name: Chloe Rideout   Role: Administration Officer (Education Support) and Dignity and Wellbeing Champion – joined April 2021.  What is your role in the CESI team? I work across the Projects and Operations, Curriculum Development and Student Engagement team supporting projects such as Students Champions, Transforming Assessment, and the Inclusive Curriculum.   As a Dignity and Wellbeing champion I have created wellbeing initiatives for
Read more


Llywio eich Cymuned Ddysgu yng Nghaerdydd

Posted on 18 May 2021 by cesi

Beth mae Cymuned Ddysgu yn ei olygu i chi? Mewn ymateb i’r cwestiwn hwnnw, efallai eich bod yn gofyn ‘beth mae cymuned ddysgu hyd yn oed yn ei olygu?’ Mae’r cwestiwn yma’n rhywbeth yr ydym ni yng Nghaerdydd yn gweithio’n galed i’w ateb. Mae’r mwyafrif o brifysgolion yn diffinio’r gymuned ddysgu fel ymdeimlad o gymuned
Read more


Shaping your learning community at Cardiff

Posted on 18 May 2021 by cesi

What does Learning Community mean to you? In response to that question, you might be asking ‘what does learning community even mean?’ which is something we at Cardiff are working hard to answer. Most universities define learning community as a sense of community which students and staff have within their learning environment (i.e., the University). But to help us understand how to improve your learning community, we first need to understand exactly what that means to you, our
Read more


Cardiff Pulse / Cipolwg Caerdydd

Posted on 27 April 2021 by cesi

Cardiff Pulse is an agile feedback mechanism for students which will allow us to address student support needs in near real-time. Every month until July 2021, we will be inviting all Cardiff students to talk to us about how they’re getting on. We will ask about a maximum of six areas relating to University life,
Read more


Awgrymiadau defnyddiol ar gyfer cyfathrebu â myfyrwyr

Posted on 4 February 2021 by cesi

Mae’r ffordd rydych chi’n siarad â myfyrwyr yn dylanwadu ar y ffordd maen nhw’n derbyn eich negeseuon Mae cyfathrebu, sy’n hanfodol ar gyfer ymgysylltiad cadarnhaol â myfyrwyr, yn digwydd gyda’r derbynnydd, nid yr anfonwr – felly sut allwch chi sicrhau eich bod chi’n cyrraedd myfyrwyr mewn gwirionedd? Cadwch bopeth yn syml Ysgrifennwch negeseuon clir, byr.
Read more


Top tips for communicating with students

Posted on 4 February 2021 by cesi

The way you speak to students shapes the way they receive your messages Communication, which is crucial for positive student engagement, happens in the receiver, not the sender – so how can you make sure you’re actually getting through to students? Keep it simple Write short, clear messages. Use short, clear sentences. Check out our
Read more


Team Tuesdays- Meet Sophia, Student Experience Executive Officer

Posted on 2 February 2021 by cesi

Name: Sophia Wigley   Role:  Student Experience Executive Officer – joined January 2017   What is your role in the CESI team?  I work on lots of different projects to aim to improve the student experience such as Online Orientation, Student Voice, Generic Student Handbook, Partnership Projects to name a few. The project I have most enjoyed is leading the Student Champion system.  We work with
Read more


Olrhain ymgysylltiad myfyrwyr ar-lein

Posted on 18 November 2020 by cesi

Un o brif nodau’r fframwaith dysgu digidol yw hyrwyddo ymgysylltiad myfyrwyr gyda’u dysgu, sef rhywbeth sy’n gallu bod yn fwy heriol pan fydd myfyrwyr yn astudio o bell. Fodd bynnag, mae’r amgylchedd ar-lein yn ei gwneud hi’n haws olrhain ymgysylltiad myfyrwyr mewn rhai ffyrdd. Yn y tîm addysg ddigidol, mae cydweithwyr yn aml yn gofyn
Read more