Personal Tutors

Bwrw ymlaen â’r dull cyfunol

Posted on 11 February 2021 by cesi

Er fod dechrau sesiwn academaidd 2021/22 yn ymddangos yn bell i ffwrdd nawr, gyda’r cyhoeddiad diweddar gan yr Is-Ganghellor bod y dull cyfunol o ddysgu ac addysgu “yma i aros”, bydd angen i ni i gyd ddechrau gweithio gyda’n gilydd i edrych ar ffyrdd y gallwn barhau i wella profiad myfyrwyr. Er y bydd ystod
Read more


The blended approach is here to stay

Posted on 10 February 2021 by cesi

While the start of academic session 2021/22 may seem a long way away now, and with the recent announcement from the Vice-Chancellor that the blended approach to learning and teaching is “here to stay”, we will soon all need to start working together to look at ways in which we can continue to improve the
Read more

Proffil Tiwtor Personol: Samantha Holloway, Ysgol Feddygaeth

Posted on 9 November 2020 by cesi

Dywedwch ychydig amdanoch chi eich hun wrthym, pa ysgol rydych yn Uwch-diwtor Personol ynddi ac ers faint rydych wedi bod yn cynnig Tiwtora Personol?Rydw i’n gweithio yn y Ganolfan Addysg Feddygol, i’r Ysgol Meddygaeth. Fi yw’r Cyfarwyddwr Rhaglen ar gyfer y radd Meistr ym maes Iacháu Clwyfau a Thrwsio Meinweoedd ac rwyf hefyd yn Diwtor
Read more


Personal Tutor Profile: Merideth Gattis, School of Psychology

Posted on 31 July 2020 by cesi

Tell us a little about yourself, what School you’re a Senior Personal Tutor in and how long have you been involved with Personal Tutoring?I did my undergraduate studies at a small liberal arts college in Massachusetts, where the professors on our degree course knew every student by name. My professors encouraged me to consider an
Read more


Proffil Tiwtor Personol: Merideth Gattis, Ysgol Seicoleg

Posted on 31 July 2020 by cesi

Dywedwch ychydig amdanoch chi eich hun wrthym, pa ysgol rydych yn Uwch-diwtor Personol ynddi ac ers faint rydych wedi bod yn cynnig Tiwtora Personol? Fe wnes i fy astudiaethau israddedig mewn coleg celfyddydol breiniol bach yn Massachusetts, lle roedd yr athrawon ar ein cwrs gradd yn adnabod pob myfyriwr yn ôl eu henwau. Roedd fy
Read morePersonal Tutors Online Training Module – Part 1

Posted on 3 October 2017 by Gethin Rowlands

With over 30,000 students studying at Cardiff University, the topic of how we best support our students academically and holistically has become a prominent area for debate.  The Personal Tutoring system, which plays a distinctive role in the student journey, provides an invaluable resource to students dealing with a whole variety of issues and problems;
Read more