Student engagement

Team Tuesdays – Meet Lily, Administrative Assistant

Posted on 7 January 2021 by cesi

Name: Lily Ginns Role: Administrative Assistant What is your role in the CESI team? I provide day-to-day administrative and project support to the CESI team and act as a Project Lead for the Student Champion scheme.  Describe a project that you have been involved in that you have enjoyed The Student Champions is a great scheme to be involved
Read more


Olrhain ymgysylltiad myfyrwyr ar-lein

Posted on 18 November 2020 by cesi

Un o brif nodau’r fframwaith dysgu digidol yw hyrwyddo ymgysylltiad myfyrwyr gyda’u dysgu, sef rhywbeth sy’n gallu bod yn fwy heriol pan fydd myfyrwyr yn astudio o bell. Fodd bynnag, mae’r amgylchedd ar-lein yn ei gwneud hi’n haws olrhain ymgysylltiad myfyrwyr mewn rhai ffyrdd. Yn y tîm addysg ddigidol, mae cydweithwyr yn aml yn gofyn
Read more


Tracking student engagement online

Posted on 18 November 2020 by cesi

One of the key aims of the digital learning framework is to promote student engagement with their learning, something which can be more challenging when students are studying remotely. However, the online environment in some ways makes it easier to track student engagement. In the digital education team, we are often asked by colleagues how
Read more


Team Tuesdays – Meet Maks, Student Engagement Officer

Posted on 9 November 2020 by cesi

Name: Maks Karczmar  Role: Student Engagement Officer – joined March 2017  What is your role in the CESI team? I coordinate student engagement activities across the University, based on student feedback. This involves working closely with staff across professional services, schools and colleges to ensure that student feedback is listened to and acted upon.   Describe a
Read more


Engaging students in 2020

Posted on 4 November 2020 by cesi

How have the events of this year changed the way we need to engage with students? Collaborating with students to help shape their university experience is more critical than ever in these turbulent times. The core of student engagement is involving students in shaping their university experience. When students are able to share their feedback
Read more


Ymgysylltu â myfyrwyr yn 2020

Posted on 4 November 2020 by cesi

Sut mae digwyddiadau eleni wedi newid y ffordd y mae angen i ni ymgysylltu â myfyrwyr? Mae cydweithredu â myfyrwyr i helpu i lunio eu profiad prifysgol yn fwy pwysig nag erioed yn yr amseroedd cythryblus hyn. Craidd ymgysylltu â myfyrwyr yw cynnwys myfyrwyr wrth lunio eu profiad prifysgol. Pan fydd myfyrwyr yn gallu rhannu
Read more


Team Tuesdays – Meet Ellie, Student Engagement Manager

Posted on 26 May 2020 by cesi

Name: Eleanor Mayo-Ward  Role: Student Engagement Manager – joined October 2019  What is your role in the CESI team? I manage the Student Engagement Team in CESI to deliver the outcomes outlined in The Way Forward, and am responsible for the strategic and operational management of student voice activity across the University.   Describe a project you have been involved that you have
Read more


Charis: My Student Engagement placement with CESI

Posted on 27 March 2020 by cesi

Charis is in her third year studying Business Management at Cardiff University. She’s currently undertaking her placement year as a Student Engagement Assistant with the Centre for Education Support and Innovation (CESI). She writes about her experience: Before I started at CESI, I knew very little about the team but was keen to get some
Read more


Charis: Fy lleoliad gwaith Ymgysylltu â Myfyrwyr gyda CESI

Posted on 27 March 2020 by cesi

Mae Charis yn ei thrydedd flwyddyn yn astudio Rheolaeth Busnes ym Mhrifysgol Caerdydd. Ar hyn o bryd mae hi’n ganol cwblhau lleoliad fel Cynorthwyydd Ymgysylltu â Myfyrwyr gyda’r Ganolfan Cymorth ac Arloesi Addysg (CESI). Mae Charis yn ysgrifennu am ei phrofiad: Cyn i mi ddechrau yn CESI, doeddwn i ddim yn gwybod llawer am y
Read more