Senior Fellows

Cwestiwn ac ateb gyda Yr Athro Melanie Jones (Uwch-gymrawd)

Posted on 30 April 2020 by cesi

Enw: Melanie Jones Teitl y Swydd/Rôl: Athro Economeg Ysgol/Coleg: CARBS Pryd gawsoch chi eich dyrchafu’n Uwch-gymrawd? Mawrth 2017 Pam wnaethoch chi benderfynu gwneud cais am Gymrodoriaeth AU Uwch? Roedd yn gyfle i fyfyrio’n feirniadol ar fy mhrofiad fy hun o addysgu ac arwain ym maes addysg uwch a chael cydnabyddiaeth cenedlaethol am gyfraniad parhaus o
Read more


Q & A with Professor Melanie Jones (Senior Fellow)

Posted on 30 April 2020 by cesi

Name: Professor Melanie Jones Job title/Role: Professor of Economics School/College: CARBS Are you a Senior Fellow? Senior Fellow When did you become a Senior Fellow? March 2017 Why did you decide to apply for an Advance HE Fellowship? It was an opportunity to critically reflect on my own teaching and leadership experience in higher education
Read more


Cwestiwn ac ateb gyda Dr Clare Bennett (Uwch-gymrawd)

Posted on 30 April 2020 by cesi

Enw:  Dr Clare Bennett Teitl y Swydd/Rôl: Uwch-ddarlithydd: Nyrsio Oedolion Ysgol/Coleg: Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd Pryd gawsoch chi eich dyrchafu’n Uwch-gymrawd? 2018 Pam wnaethoch chi benderfynu gwneud cais am Gymrodoriaeth AU Uwch? Yn fy sefydliad blaenorol roedd yn ofynnol i aelodau staff wneud hynny wrth baratoi ar gyfer TEF. Sut mae bod yn Gymrawd
Read more


Q & A with Dr Clare Bennett (Senior Fellow)

Posted on 30 April 2020 by cesi

Name:  Dr Clare Bennett, Senior Fellow Job title/Role: Senior Lecturer: Adult Nursing School/College: School of Healthcare Sciences When did you become a Senior Fellow? 2018 Why did you decide to apply for an Advance HE Fellowship?In my previous institution it was a requirement of staff in preparation for TEF. How has being a Fellow had
Read more


Cwestiwn ac ateb gyda Dr Michael Willett (Uwch-gymrawd)

Posted on 23 April 2020 by cesi

Enw: Michael Willett, Uwch-gymrawd Teitl y Swydd/Rôl: Arweinydd y Rhaglen Dysgu Addysgu y Celfyddydau, y Dyniaethau a’r Gwyddorau Cymdeithasol (AHSS) Ysgol/Coleg: Y Celfyddydau, y Dyniaethau a’r Gwyddorau Cymdeithasol (AHSS) Pryd gawsoch chi eich dyrchafu’n Uwch-gymrawd?Chwefror 2020 Pam wnaethoch chi benderfynu gwneud cais am Gymrodoriaeth AU Uwch?Roedd dod yn Uwch-gymrawd yn darged allweddol i mi o
Read more


Q & A with Dr Michael Willett (Senior Fellow)

Posted on 23 April 2020 by cesi

Name: Michael Willett, Senior Fellow Job title/Role: AHSS Learning to Teach programme leader School/College: AHSS When did you become a Senior Fellow? February 2020 Why did you decide to apply for an Advance HE Fellowship?Attaining Senior Fellowship was a key goal in my professional development. I recognised that the process would deepen my knowledge and
Read more


Cwestiwn ac ateb gyda Yr Athro Steve Rutherford (Uwch-gymrawd / Cymrawd Addysgu Cenedlaethol)

Posted on 21 April 2020 by cesi

Enw: Steve Rutherford, Uwch-gymrawd a Chymrawd Addysgu Cenedlaethol Teitl y Swydd/Rôl: Athro Addysg Biowyddoniaeth, Cyfarwyddwr Addysg Israddedig, Pennaeth Is-adran Addysg Ysgol y Biowyddorau, Arweinydd Academaidd ar gyfer prosiect Dysgu ac Addysgu DPP ar gyfer CESI. Ysgol/Coleg: BIOSI Pryd gawsoch chi eich dyrchafu’n Uwch-gymrawd / Cymrawd Addysgu Cenedlaethol / y ddau? Cefais fy nyrchafu’n Uwch-gymrawd yn
Read more


Q & A with Professor Steve Rutherford (Senior Fellow/National Teaching Fellow)

Posted on 21 April 2020 by cesi

Name: Steve Rutherford, Senior Fellow and National Teaching Fellow Job title/Role: Professor of Bioscience Education, Director of Undergraduate Education, Division Lead for the School of Biosciences Education Division, Academic Lead for the Learning & Teaching CPD Project for the CESI. School/College: BIOSI When did you become a Senior Fellow / National Teaching Fellow / both?
Read more


Cwestiwn ac ateb gyda Emmajane Milton (Uwch-gymrawd / Cymrawd Addysgu Cenedlaethol)

Posted on 21 April 2020 by cesi

Enw: Emmajane Milton, Uwch-gymrawd a Chymrawd Addysgu Cenedlaethol Teitl y Swydd/Rôl: Darllenydd mewn Addysg Ysgol/Coleg: SOCSI / AHSS Pryd gawsoch chi eich dyrchafu’n Uwch-gymrawd / Cymrawd Addysgu Cenedlaethol / y ddau? Uwch-gymrawd 2017 a Chymrawd Addysgu Cenedlaethol 2018 Pam wnaethoch chi benderfynu gwneud cais am Gymrodoriaeth AU Uwch? Rydw i wedi treulio llawer o fy
Read more