Principal Fellows

Cwestiwn ac ateb gyda Yr Athro Anwen Williams (Prif Gymrawd)

Posted on 4 May 2020 by cesi

Enw: Anwen Williams, Prif Gymrawd Teitl y Swydd/Rôl:   Athro mewn Ffarmacoleg Arbrofol a Therapiwteg Ysgol/Coleg:  Meddygaeth/ C-BLS Pryd gawsoch chi eich dyrchafu’n Brif Gymrawd?    2019 Pam wnaethoch chi benderfynu gwneud cais am Gymrodoriaeth AU Uwch?      Roeddwn i am i Brifysgol Caerdydd gael ei chydnabod fel rhywle/y lle y gallai ymchwilwyr ifanc ddod i brofi hyfforddiant
Read more


Q & A with Professor Anwen Williams (Principal Fellow)

Posted on 4 May 2020 by cesi

Name:  Anwen Williams, Principal Fellow Job title/Role:   Professor of Experimental Pharmacology and Therapeutics School/College:   Medicine/ C-BLS When did you become a Principal Fellow? 2019 Why did you decide to apply for an Advance HE Fellowship?      I wanted Cardiff University to be recognised as a/the place where young researchers would come to experience excellent Postgraduate Research training in a
Read more


Cwestiwn ac ateb gyda Dr Jo Smedley (Prif Gymrawd)

Posted on 30 April 2020 by cesi

Enw:  Dr Jo Smedley, Prif Gymrawd Teitl y Swydd/Rôl:  Tiwtor Ysgol/Coleg:  Addysg Barhaus a Phroffesiynol Pryd gawsoch chi eich dyrchafu’n Prif Gymrawd? 2013 Pam wnaethoch chi benderfynu gwneud cais am Gymrodoriaeth AU Uwch?Roeddwn i am ddangos fy mhrofiad o safbwynt Cenedlaethol mewn dull gweithredu a oedd yn ddealladwy o fewn ac y tu allan i
Read more


Q & A with Dr Jo Smedley (Principal Fellow)

Posted on 30 April 2020 by cesi

Name:  Dr Jo Smedley, Principal Fellow Job title/Role:  Tutor School/College:  Continuing and Professional Education When did you become a Principal Fellow? 2013 Why did you decide to apply for an Advance HE Fellowship?I wanted to demonstrate my experience from a National perspective in a currency that was understood inside and outside my University. How has
Read more