Celebrating Teaching Excellence

Cwestiwn ac ateb gyda Dr Michael Willett (Uwch-gymrawd)

Posted on 23 April 2020 by cesi

Enw: Michael Willett, Uwch-gymrawd Teitl y Swydd/Rôl: Arweinydd y Rhaglen Dysgu Addysgu y Celfyddydau, y Dyniaethau a’r Gwyddorau Cymdeithasol (AHSS) Ysgol/Coleg: Y Celfyddydau, y Dyniaethau a’r Gwyddorau Cymdeithasol (AHSS) Pryd gawsoch chi eich dyrchafu’n Uwch-gymrawd?Chwefror 2020 Pam wnaethoch chi benderfynu gwneud cais am Gymrodoriaeth AU Uwch?Roedd dod yn Uwch-gymrawd yn darged allweddol i mi o
Read more


Q & A with Dr Michael Willett (Senior Fellow)

Posted on 23 April 2020 by cesi

Name: Michael Willett, Senior Fellow Job title/Role: AHSS Learning to Teach programme leader School/College: AHSS When did you become a Senior Fellow? February 2020 Why did you decide to apply for an Advance HE Fellowship?Attaining Senior Fellowship was a key goal in my professional development. I recognised that the process would deepen my knowledge and
Read more


Cwestiwn ac ateb gyda Yr Athro Steve Rutherford (Uwch-gymrawd / Cymrawd Addysgu Cenedlaethol)

Posted on 21 April 2020 by cesi

Enw: Steve Rutherford, Uwch-gymrawd a Chymrawd Addysgu Cenedlaethol Teitl y Swydd/Rôl: Athro Addysg Biowyddoniaeth, Cyfarwyddwr Addysg Israddedig, Pennaeth Is-adran Addysg Ysgol y Biowyddorau, Arweinydd Academaidd ar gyfer prosiect Dysgu ac Addysgu DPP ar gyfer CESI. Ysgol/Coleg: BIOSI Pryd gawsoch chi eich dyrchafu’n Uwch-gymrawd / Cymrawd Addysgu Cenedlaethol / y ddau? Cefais fy nyrchafu’n Uwch-gymrawd yn
Read more


Q & A with Professor Steve Rutherford (Senior Fellow/National Teaching Fellow)

Posted on 21 April 2020 by cesi

Name: Steve Rutherford, Senior Fellow and National Teaching Fellow Job title/Role: Professor of Bioscience Education, Director of Undergraduate Education, Division Lead for the School of Biosciences Education Division, Academic Lead for the Learning & Teaching CPD Project for the CESI. School/College: BIOSI When did you become a Senior Fellow / National Teaching Fellow / both?
Read more


Cwestiwn ac ateb gyda Emmajane Milton (Uwch-gymrawd / Cymrawd Addysgu Cenedlaethol)

Posted on 21 April 2020 by cesi

Enw: Emmajane Milton, Uwch-gymrawd a Chymrawd Addysgu Cenedlaethol Teitl y Swydd/Rôl: Darllenydd mewn Addysg Ysgol/Coleg: SOCSI / AHSS Pryd gawsoch chi eich dyrchafu’n Uwch-gymrawd / Cymrawd Addysgu Cenedlaethol / y ddau? Uwch-gymrawd 2017 a Chymrawd Addysgu Cenedlaethol 2018 Pam wnaethoch chi benderfynu gwneud cais am Gymrodoriaeth AU Uwch? Rydw i wedi treulio llawer o fy
Read moreCwestiwn ac ateb gyda Alison James (Uwch-gymrawd)

Posted on 21 April 2020 by cesi

Enw: Alison H James, Uwch-gymrawd Teitl y Swydd/Rôl: Uwch-ddarlithydd, Nyrsio Oedolion Ysgol/Coleg: Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd Pryd gawsoch chi eich dyrchafu’n Uwch-gymrawd? Rhagfyr 2019 Pam wnaethoch chi benderfynu gwneud cais am Gymrodoriaeth AU Uwch? Fe gyflwynais gais a derbyn Cymrodoriaeth yn 2017 yn gyntaf, ac yna penderfynais wneud cais am Uwch-gymrodoriaeth ym Mehefin 2019.
Read more


Q & A with Alison James (Senior Fellow)

Posted on 21 April 2020 by cesi

Name: Alison H James, Senior Fellow Job title/Role: Senior Lecturer, Adult Nursing School/College: School of Healthcare Sciences When did you become a Senior Fellow? December 2019 Why did you decide to apply for an Advance HE Fellowship? I applied and achieved a Fellowship initially in 2017 and decided to apply for Senior Fellowship in June
Read more


Cwestiwn ac ateb gyda Dr Mark Connolly (Uwch-gymrawd)

Posted on 21 April 2020 by cesi

Enw: Mark Connolly ( Uwch-gymrawd) Teitl y Swydd/Rôl: Uwch-ddarlithydd Ysgol/Coleg: SOCSI Pryd gawsoch chi eich dyrchafu’n Uwch-gymrawd? 2017 Pam wnaethoch chi benderfynu gwneud cais am Gymrodoriaeth AU Uwch? Roeddwn i eisiau bod yn rhan o rwydwaith sydd â diddordeb mewn Addysgu ym maes Addysg Uwch a derbyn cydnabyddiaeth broffesiynol o’m gwaith fel darlithydd. Sut mae
Read more


Q & A with Dr Mark Connolly (Senior Fellow)

Posted on 21 April 2020 by cesi

Name: Mark Connolly, Senior Fellow Job title/Role: Senior Lecturer School/College: SOCSI When did you become a Senior Fellow? 2017 Why did you decide to apply for an Advance HE Fellowship? I wanted to be part of network interested in HE teaching and receive professional recognition of my work as a lecturer. How has being a
Read more