Day: November 9, 2020

Team Tuesdays – Meet Maks, Student Engagement Officer

Posted on 9 November 2020 by cesi

Name: Maks Karczmar  Role: Student Engagement Officer – joined March 2017  What is your role in the CESI team? I coordinate student engagement activities across the University, based on student feedback. This involves working closely with staff across professional services, schools and colleges to ensure that student feedback is listened to and acted upon.   Describe a
Read moreProffil Tiwtor Personol: Samantha Holloway, Ysgol Feddygaeth

Posted on 9 November 2020 by cesi

Dywedwch ychydig amdanoch chi eich hun wrthym, pa ysgol rydych yn Uwch-diwtor Personol ynddi ac ers faint rydych wedi bod yn cynnig Tiwtora Personol?Rydw i’n gweithio yn y Ganolfan Addysg Feddygol, i’r Ysgol Meddygaeth. Fi yw’r Cyfarwyddwr Rhaglen ar gyfer y radd Meistr ym maes Iacháu Clwyfau a Thrwsio Meinweoedd ac rwyf hefyd yn Diwtor
Read more