Day: October 1, 2020

Cychwyn y tymor

Posted on 1 October 2020 by cesi

Mae amser wedi hedfan heibio ers i mi ysgrifennu diwethaf ar gyfer blog CESI ganol mis Mehefin. Nawr bod y flwyddyn academaidd newydd gyda ni (a dwi’n ymwybodol bod rhai rhaglenni wedi bod yn dysgu ers sbel eisoes), roeddwn i eisiau awgrymu ychydig o bethau werth eu hystyried yn y dyddiau a’r wythnosau i ddod.
Read more


Starting the semester

Posted on 1 October 2020 by cesi

Time has flown by since I last wrote for the CESI blog in mid-June . Now the new academic year is with us (and conscious that some programmes have been teaching for a while already), I just wanted to suggest a few things worth considering in the days and weeks ahead. First up, let’s not forget
Read more