Day: May 4, 2020

Cwestiwn ac ateb gyda Yr Athro Anwen Williams (Prif Gymrawd)

Posted on 4 May 2020 by cesi

Enw: Anwen Williams, Prif Gymrawd Teitl y Swydd/Rôl:   Athro mewn Ffarmacoleg Arbrofol a Therapiwteg Ysgol/Coleg:  Meddygaeth/ C-BLS Pryd gawsoch chi eich dyrchafu’n Brif Gymrawd?    2019 Pam wnaethoch chi benderfynu gwneud cais am Gymrodoriaeth AU Uwch?      Roeddwn i am i Brifysgol Caerdydd gael ei chydnabod fel rhywle/y lle y gallai ymchwilwyr ifanc ddod i brofi hyfforddiant
Read more


Q & A with Professor Anwen Williams (Principal Fellow)

Posted on 4 May 2020 by cesi

Name:  Anwen Williams, Principal Fellow Job title/Role:   Professor of Experimental Pharmacology and Therapeutics School/College:   Medicine/ C-BLS When did you become a Principal Fellow? 2019 Why did you decide to apply for an Advance HE Fellowship?      I wanted Cardiff University to be recognised as a/the place where young researchers would come to experience excellent Postgraduate Research training in a
Read more