Day: April 30, 2020

Cwestiwn ac ateb gyda Yr Athro Melanie Jones (Uwch-gymrawd)

Posted on 30 April 2020 by cesi

Enw: Melanie Jones Teitl y Swydd/Rôl: Athro Economeg Ysgol/Coleg: CARBS Pryd gawsoch chi eich dyrchafu’n Uwch-gymrawd? Mawrth 2017 Pam wnaethoch chi benderfynu gwneud cais am Gymrodoriaeth AU Uwch? Roedd yn gyfle i fyfyrio’n feirniadol ar fy mhrofiad fy hun o addysgu ac arwain ym maes addysg uwch a chael cydnabyddiaeth cenedlaethol am gyfraniad parhaus o
Read more


Q & A with Professor Melanie Jones (Senior Fellow)

Posted on 30 April 2020 by cesi

Name: Professor Melanie Jones Job title/Role: Professor of Economics School/College: CARBS Are you a Senior Fellow? Senior Fellow When did you become a Senior Fellow? March 2017 Why did you decide to apply for an Advance HE Fellowship? It was an opportunity to critically reflect on my own teaching and leadership experience in higher education
Read more


Cwestiwn ac ateb gyda Dr Jo Smedley (Prif Gymrawd)

Posted on 30 April 2020 by cesi

Enw:  Dr Jo Smedley, Prif Gymrawd Teitl y Swydd/Rôl:  Tiwtor Ysgol/Coleg:  Addysg Barhaus a Phroffesiynol Pryd gawsoch chi eich dyrchafu’n Prif Gymrawd? 2013 Pam wnaethoch chi benderfynu gwneud cais am Gymrodoriaeth AU Uwch?Roeddwn i am ddangos fy mhrofiad o safbwynt Cenedlaethol mewn dull gweithredu a oedd yn ddealladwy o fewn ac y tu allan i
Read more


Q & A with Dr Jo Smedley (Principal Fellow)

Posted on 30 April 2020 by cesi

Name:  Dr Jo Smedley, Principal Fellow Job title/Role:  Tutor School/College:  Continuing and Professional Education When did you become a Principal Fellow? 2013 Why did you decide to apply for an Advance HE Fellowship?I wanted to demonstrate my experience from a National perspective in a currency that was understood inside and outside my University. How has
Read more


Cwestiwn ac ateb gyda Dr Clare Bennett (Uwch-gymrawd)

Posted on 30 April 2020 by cesi

Enw:  Dr Clare Bennett Teitl y Swydd/Rôl: Uwch-ddarlithydd: Nyrsio Oedolion Ysgol/Coleg: Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd Pryd gawsoch chi eich dyrchafu’n Uwch-gymrawd? 2018 Pam wnaethoch chi benderfynu gwneud cais am Gymrodoriaeth AU Uwch? Yn fy sefydliad blaenorol roedd yn ofynnol i aelodau staff wneud hynny wrth baratoi ar gyfer TEF. Sut mae bod yn Gymrawd
Read more


Q & A with Dr Clare Bennett (Senior Fellow)

Posted on 30 April 2020 by cesi

Name:  Dr Clare Bennett, Senior Fellow Job title/Role: Senior Lecturer: Adult Nursing School/College: School of Healthcare Sciences When did you become a Senior Fellow? 2018 Why did you decide to apply for an Advance HE Fellowship?In my previous institution it was a requirement of staff in preparation for TEF. How has being a Fellow had
Read more