Day: April 23, 2020

Cwestiwn ac ateb gyda Dr Robert Wilson (Cymrawd Addysgu Cenedlaethol)

Posted on 23 April 2020 by cesi

Enw: Robert Wilson Teitl y Swydd/Rôl: Uwch-ddarlithydd mewn Mathemateg Ysgol/Coleg: Mathemateg, Coleg y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg Pryd gawsoch chi eich dyrchafu’n Uwch-gymrawd / Cymrawd Addysgu Cenedlaethol / y ddau? Gorffennaf 2019 Pam wnaethoch chi benderfynu gwneud cais am Gymrodoriaeth AU Uwch? Mae’n wobr genedlaethol sefydledig ac roeddwn yn ffyddiog fy mod yn bodloni’r meini
Read more


Q & A with Dr Robert Wilson (National Teaching Fellow)

Posted on 23 April 2020 by cesi

Name: Robert Wilson Job title/Role: Senior Lecturer in Mathematics School/College: Mathematics, College of Physical Sciences and Engineering When did you become a National Teaching Fellow? July 2019 Why did you decide to apply for an Advance HE Fellowship?It is an established national award and I believed I met the required criteria. I also received a
Read more


Cwestiwn ac ateb gyda Dr Michael Willett (Uwch-gymrawd)

Posted on 23 April 2020 by cesi

Enw: Michael Willett, Uwch-gymrawd Teitl y Swydd/Rôl: Arweinydd y Rhaglen Dysgu Addysgu y Celfyddydau, y Dyniaethau a’r Gwyddorau Cymdeithasol (AHSS) Ysgol/Coleg: Y Celfyddydau, y Dyniaethau a’r Gwyddorau Cymdeithasol (AHSS) Pryd gawsoch chi eich dyrchafu’n Uwch-gymrawd?Chwefror 2020 Pam wnaethoch chi benderfynu gwneud cais am Gymrodoriaeth AU Uwch?Roedd dod yn Uwch-gymrawd yn darged allweddol i mi o
Read more


Q & A with Dr Michael Willett (Senior Fellow)

Posted on 23 April 2020 by cesi

Name: Michael Willett, Senior Fellow Job title/Role: AHSS Learning to Teach programme leader School/College: AHSS When did you become a Senior Fellow? February 2020 Why did you decide to apply for an Advance HE Fellowship?Attaining Senior Fellowship was a key goal in my professional development. I recognised that the process would deepen my knowledge and
Read more