Day: March 27, 2020

Charis: My Student Engagement placement with CESI

Posted on 27 March 2020 by cesi

Charis is in her third year studying Business Management at Cardiff University. She’s currently undertaking her placement year as a Student Engagement Assistant with the Centre for Education Support and Innovation (CESI). She writes about her experience: Before I started at CESI, I knew very little about the team but was keen to get some
Read more


Charis: Fy lleoliad gwaith Ymgysylltu â Myfyrwyr gyda CESI

Posted on 27 March 2020 by cesi

Mae Charis yn ei thrydedd flwyddyn yn astudio Rheolaeth Busnes ym Mhrifysgol Caerdydd. Ar hyn o bryd mae hi’n ganol cwblhau lleoliad fel Cynorthwyydd Ymgysylltu â Myfyrwyr gyda’r Ganolfan Cymorth ac Arloesi Addysg (CESI). Mae Charis yn ysgrifennu am ei phrofiad: Cyn i mi ddechrau yn CESI, doeddwn i ddim yn gwybod llawer am y
Read more