Latest posts

digital, Digital Education, linkedin learning

Welcome to LinkedIn Learning!

Posted on 10 March 2021 by cesi

If you’ve already heard of LinkedIn Learning , you’ll know that it’s an online platform containing thousands of short, online courses around professional, technical, and creativity skills. New content is added every week, and whether you want to improve your interview skills, better manage time, (or people), or even learn how to become an urban artist, there is something for everyone.  An individual, one year subscription usually costs £200,
Read more


digital, Digital Education, linkedin learning

Croeso i LinkedIn Learning!

Posted on 10 March 2021 by cesi

Os ydych eisoes wedi clywed am LinkedIn Learning, byddwch yn gwybod mai platfform ar-lein yw, sy’n cynnwys miloedd o gyrsiau byr, ar-lein ynghylch sgiliau proffesiynol, technegol a chreadigol. Ychwanegir cynnwys newydd bob wythnos, a ph’un a ydych am wella eich sgiliau cyfweliad, eich sgiliau rheoli amser (neu bobl) neu ddysgu sut i droi’n artist trefol,
Read more

Digital Education, The CESI team

Team Tuesdays- Meet Ada, Learning Designer

Posted on 9 March 2021 by cesi

Name: Ada Huggett-Fieldhouse Role: Learning Designer  What is your role in the CESI team?  I will be leading and working on exciting projects under the Digital Education Strategy and the Education and Students Strategy. Additionally, I will be working in partnership with the College of Physical Sciences and Engineering to help enhance learning, teaching and the use of educational technology. Outside from CESI, I
Read more

ALT, digital, Digital Education

Cynhadledd Gaeaf Cymdeithas Technoleg Dysgu 2020, blog 3

Posted on 15 February 2021 by cesi

Diweddariadau o Gynhadledd Gaeaf Ar-lein ALT 2020 O ystyried bod Cynhadledd Gaeaf Ar-lein y Gymdeithas Technoleg Dysgu (ALT) wedi’i chynnal yn ddiwedd 2020, nid oedd yn syndod bod nifer o sesiynau’r gynhadledd yn uniongyrchol gysylltiedig â’r newid i ddysgu ar-lein o ganlyniad i’r pandemig. Yn y diweddariad terfynol hwn o’r gynhadledd, edrychwn ar rai o’r
Read more