Latest posts

Blackboard Collaborate, blended learning, digital, Digital Education, Digital Practice

Sarah Lethbridge: Fy mhrofiad gyda Blackboard Collaborate Ultra

Posted on 21 October 2020 by cesi

Ah, Blackboard Collaborate Ultra… gwyddwn ei fod yn aml yn cael ei feirniadu.  Dechreuodd rhywun ei feirniadu hyd yn oed pan oeddwn i yng nghanol cyflwyno gweminar yn dweud wrth bawb faint roeddwn i’n hoff ohono. Dechreuais ei dreialu am y tro cyntaf ychydig flynyddoedd yn ôl, diolch i fy ffrind Karl Luke (sydd yn
Read more


Blackboard Collaborate, blended learning, digital, Digital Education, Digital Practice

Sarah Lethbridge: My experience with Blackboard Collaborate Ultra

Posted on 21 October 2020 by cesi

Ah Blackboard Collaborate Ultra… it has been known to get a bit of a bashing.  Someone even started having a go at it whilst I was in the middle of delivering a webinar telling everyone how much I liked it. I first started trialling it out a couple of years ago, thanks to my friend
Read more

blended learning, digital, Digital Education, Digital Practice, The CESI team

Working collaboratively to support digital education

Posted on 7 October 2020 by cesi

It’s now been six months since the University ‘pivoted’ online in response to COVID-19, and since the first realisation that learning and teaching would look very different for the foreseeable future. The University’s decision to switch to a blended model of teaching presented many challenges, and in response over 200 colleagues from across the University
Read more

blended learning, digital, Digital Education, Digital Practice, The CESI team, Ymarfer digidol

Cydweithio i ategu addysg ddigidol

Posted on 7 October 2020 by cesi

Mae chwe mis wedi pasio ers i’r Brifysgol ymaddasu ar-lein mewn ymateb i COVID-19, ac ers sylweddoli am y tro cyntaf y byddai gwedd wahanol iawn ar ddysgu ac addysgu yn y dyfodol rhagweladwy. Gwnaeth penderfyniad y Brifysgol i newid i fodel cyfunol o addysgu godi llawer o heriau, ac mewn ymateb, gwnaeth dros 200
Read more