Wywiady z dziennikarzami

dyktafon1

W ramach projektu badawczego przeprowadzone zostały wywiady z wybranymi dziennikarzami polskich mediów etnicznych w Wielkiej Brytanii. W projekcie wzieli udział następujący dziennikarze: Grzegorz Małkiewicz (Redaktor Naczelny Nowego Czasu), Kordian Klaczyński (Redaktor Naczelny Cooltury), Magdalena Grzymkowska (Dziennikarka w Tygodniu Polskim), Elżbieta Sobolewska (Dziennikarka w Tygodniu Polskim), Anna Bator-Skórkiewicz ( Redaktor Naczelana Magazynu Square), Adriana Chodakowska (Redaktor Naczelna portalu Londynek), Karol Chojnowski (Współwłaściciel portalu Emito.pl), Katarzyna Kopacz (była Redaktor Naczelana Gońca Polskiego).

Dzięki przeprowadzonym wywiadom zebrane zostały informacje, które pomogą w odpowiedzi na pytania badawcze.

Istnieje jeszcze możliwość wzięcia udziału w projekcie. Zainteresowanych managerów/dziennikarzy polskich mediów etnicznych w UK proszę o kontakt drogą elektroniczną: TuchowskiM@cardiff.ac.uk lub telefonicznie: 07583447109.

Comments

No comments.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *