Elections

blog

Dryswch yng Nghymru Fydd?

Posted on 14th February 2017 by

Aled Morgan Hughes sy’n ymateb i argymhellion diweddar gan Lywodraeth Cymru ar ddiwygio etholiadau cyngor sir… Dros yr ugain mlynedd ddiwethaf, gyda thwf pwerau a chynrychiolaeth, does fawr amheuaeth i fap etholiadol Cymru ddod yn fwyfwy cymhleth. Dychmygwch, er enghraifft, neidio mewn car a gyrru o Gaernarfon i Aberystwyth. Gwibio heibio’r chwedlonol Madiha Tandoori; foot
Read more


Vote

Political Knowledge in Wales

Posted on 7th February 2017 by

The issue of measuring the political knowledge of voters is one that can be traced to the origins of modern political science. Without the ability to measure public opinion on a large scale, academics of the past worried that the electorate were apathetic and uninformed about government. Although modern public opinion measurement has improved at
Read more