Lowri Davies

Lowri Davies


Postiadau blog diweddaraf

Cyrraedd miliwn o siaradwyr – rôl i bawb!

Posted on 1 Tachwedd 2018 by Lowri Davies

Mae’r Cynllun Sabothol yn rhaglen arloesol a fydd yn helpu gwireddu nod y Llywodraeth o gyrraedd miliwn o siaradwyr erbyn y flwyddyn 2050. Wrth i garfan newydd gychwyn ar y cynllun blwyddyn, beth sydd o’u blaenau? Dyma ni ar ddechrau blwyddyn academaidd arall  wedi croesawu 26 o athrawon brwd atom ni i ddilyn cwrs Cymraeg
Read more